PRESENTACIÓ

HISTÒRIA I ORÍGENS

 • Des de l’any 1994 l’ESPAI FÍSIC desenvolupa una tasca formadora i educadora utilitzant com a eina la dansa.
 • Al juny de 2005, canvíem d’ubicació i ens traslladem al carrer del Mercat, 5 baixos, al rovell de l’ou del Barri Centre, al costat de la plaça de l’Ermita, al centre d’un triangle format per l’Ajuntament, l’Església i el Mercat.

PROJECTE D'ESCOLA

 • L’ESPAI FÍSIC.EscoladeDansa neix amb l’intenció de cohesionar la passió per la dansa i l’ensenyament de la dansa.
 • L’objectiu de l’Escola és ENSENYAR, transmetre il.lusions;  treballar la tècnica, potenciar l’expresivitat, incrementar la creativitat i educar en valors com ara: la disciplina, el sacrifici, la responsabilitat, la tolerància, el respecte, etc.
 • L’eina que utilitzarem serà la DANSA, com a instrument de treball, de comunicació, de superació i de maduració personal, d’expressió, de relació inter-personal etc.

VOCACIÓ

 • Som una escola oberta a tothom, i oferim a l’alumnat  la possibilitat decidir i personalitzar la seva formació.
 • Volem que tothom pugui gaudir la dansa, satisfent les seves aspiracions i necessitats, sense amoïnar-se ni per la seva EDAT, ni pel seu NIVELL.
 • La Direcció de l’Escola vetllarà per assesorar i orientar a l’ alumnat, ajudant-lo a confeccionar el seu itinerari personalitzat  per tal d’assolir els objectius predeterminats.
 • La dansa us permetrà assolir molts objectius, l’única cosa que ella us exigirà és: Molta il.lusió, molta constància i molta disciplina.

TIPOLOGIA ALUMNAT

 • Podem trobar-nos una doble vessant acadèmica:
 • Escola formadora, amb un plantejament  educatiu i formador, tant a nivell  personal com a nivell artístic.
 • Escola professionalitzadora, sense abandonar l’objectiu formador, l’increment de la dedicació i del treball, assegura un plantejament més professionalitzador a l’alumnat que ho desitgi.
 • A partir d’aquestes 2 escoles, podem definir 3 perfils diferents d’alumnat:
 • ARTÍSTIC: Alumnat que fa dansa com una activitat extra-escolar artística per aprendre a ballar, disfrutant de la dansa com una diversió amb una dedicació d’1 a 3 classes setmanals.
 • PERFECCIONAMENT: Alumnat que fa dansa com a una activitat extra-escolar artística, que busca perfeccionar la seva tècnica i la seva interpretcació artística, amb una dedicació d’entre 4 i 6 classes setmanals
 • APROFUNDIMENT: Alumnat que viu la dansa més intensament, amb una dedicació de més de 6 classes setmanals, amb una perspectiva més professionalitzadora com ara: participar en projectes externs, presentar-se a audicions, presentar-se a concursos, preparar-se per les proves d’accés al Conservatori Professional de Dansa de l’institut del Teatre etc.