CONDICIÓNS GENERALS

HORARIS

 • L’escola romandrà oberta de DILLUNS a DIVENDRES.
 • Hi ha la possibilitat de que el nostre alumnat pugui participar en projectes formatius complementaris els DISSABTES.
 • Els horaris estan subjectes a possibles modificacions per motius d’organització interna.
 • En els periodes vacacionals, l’horari de les activitats infantils es regirà com als Centres Escolars.
 • INFORMACIÓ HORÀRIAt:
 • Horaris Generals

CONDICIONS GENERALS

 • El curs s’inicia al SETEMBRE i finalitza al JULIOL.
 • Durant el mes de juliol, els horaris de les classes es faran intensius durant la primera quinzena
 • A l’AGOST, l’escola romandrà tancada.
 • CALENDARI:
 • Calendari Anual

INSCRIPCIÓ

 • Per realitzar la inscripció, cal:
 • omplir i signar el full d’inscripció.
 • portar una fotografía tipus carnet.
 • abonar l’import dels drets d’inscripció
 • Per mantenir els drets d’inscripció cal estar al corrent de les 12 qüotes mensuals.
 • Formulari d’inscripció

QÜOTES

 • El cost del curs es prorratejarà en 12 qüotes mensuals.
 • Les qüotes s’abonaran, a mes avantçat, per domiciliació bancària durant els 5 primers dies de cada mes.
 • En cas de devolució s’hauran d’abonar les despeses bancàries corresponents.
 • INFORMACIÓ:
 • Info Qüotes

BAIXES

 • Per donar-se de baixa caldrà notificar-ho a la Direcció abans del dia 20 del mes corrent.
 • Al donar-se de baixa es perden els drets d’inscripció.
 • En el cas de les activitats per adults, en casos excepcionals, es poden donar baixes temporals (qüota mensual de manteniment de 15 €)

NORMES DE FUNCIONAMENT

 • 1) Abans de començar la clase:
 • Puntualitat: L’alumnat ha d’estar a l’escola 15’ abans de l’inici de la classe.
 • Calçat: Cal treure’s les sabates del carrer i desar-les al sabater del passadís.
 • Vestuari: 
S’ha de portar l’uniforme de l’escola per fer les classes. Cal marcar amb el nom i cognom la roba i les sabatilles. Al sortir del vestidor, per tal d’evitar perdues, s’ha de desar la roba a la motxilla.
 • Cabell: El cabell no ha de molestar mentre es balla.
 • 2) Iniciació a la dansa, dansa clàssica i RAD: Cabell perfectament recollit i subjectat (monyo)
 • 3) Dansa moderna i dansa contemporània: cabell recollit (cua, cinta, o diadema)
 • Acompanyants
: Els/les acompanyants deixaran l’alumnat a la porta.
 • Sorollositat
: Caldrà respectar el SILENCI necessari per a treballar correctament.
 • Menjar: 
A l’escola no es pot menjar. No està permès portar llaminadures.
Telèfons mòbils, aparells de reproducció d’imatges i música i altres dispositius electrònics.
Recomanem no portar-los. L’escola no es fa responsable de la pèrdua, del deteriorament o del malbaratament d’aquests aparells.
 • Durant la classe:
 • Entrada a la sala: 
Es farà amb ordre i en silenci.
 • Actitud
: Cal tenir i mostrar una bona actitud per fer la classe. L’interès i la motivació són fonamentals per a treballar i per millorar.
 • Objectius
: L’esforç i el treball constants ens ajudaran a assolir millor els nostres objectius: Gaudir de la dansa, disfrutar ballant, educar-nos en les arts…
 • Rellotges, joies
: Millor no portar-ne mentre es fa classe.
 • ENTREVISTES
:
 • Per concertar una entrevista amb el professorat, caldrà demanar una cita prèvia per concretar dia i hora.